Let's make new memoriesBassethound kennel
 


Wat mag u van mij verwachten.

De geestelijke en lichamelijke gezondheid van de ouderdieren vormen de basis van ieder hondje dat bij ons geboren wordt. Dat het belangrijk is om (waar mogelijk) voldoende inzicht te hebben in de voorouders van onze honden spreekt voor zich. Als de mogelijkheid zich aandient proberen we de honden te ontmoeten. 


Naast een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid streef ik er ook naar om ras-typische honden te fokken. Maar dit mag nooit ten koste van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van zowel ouderdieren als hun pups gaan. Echter ben ik mij  er terdege van bewust dat hoezeer we ook ons best doen, volledige garanties er nooit zullen zijn.


De pups worden allemaal ontwormd, ingeënt en gechipt. Daarnaast krijgt u een stamboom afgegeven door de Raad van Beheer en een Europees dierenpaspoort  mee. Ik werk met een koopcontract wat u voorafgaand aan het ophalen van de pup uiteraard thuis rustig door kunt lezen.


Ik zal u proberen  zoveel mogelijk voor te bereiden op de komst van de pup door u vooraf voldoende informatie te geven. Dit onder meer met behulp van gedoseerde informatie verstrekking via whatsapp en er is een informatiemap voor u samengesteld. Wanneer u ons bezoekt zal ik u informeren over de opvoeding, verzorging en ras-specifieke kenmerken. Maar daar stopt het niet, ook wanneer de pup in zijn nieuwe gezin is sta ik altijd klaar om uw vragen te beantwoorden.


Ik bied  ook na het ophalen van uw puppy verschillende mogelijkheden op contact te houden en ervaringen uit te wisselen en hecht grote waarde aan een goed wederzijds contact.


Terug naar welkom

Jacqueline van den Hazel